برچسب: میکروپیگمنتیشن قلهک

  • کاشت ناخن در قلهک | 09999890774

    کاشت ناخن در قلهک مژه‌هایش سست شده بود. نه تنها شلاق می‌زننددر طول زمان، اما آن‌ها نیز راست‌تر هستند. پس اگر در حال حاضر نیستید سالن زیبایی با استفاده از یک فر، ممکن است کاشت ناخن در قلهک زمان شروع است. انتخاب ما: ضربه شلاق می‌زنند. یک فشار و تو. بتی . بسیار خوب، واقعا […]