برچسب: میکاپ قیطریه

  • بهترین سالن زیبایی قیطریه | 09999890774

    بهترین سالن زیبایی قیطریه خط چشم نمدی: مواد به کار رفته در این نوع خط چشم مثل مدل مویی هست و ویژگی رقیق بودن آن را نیز دارد اما تفاوت در این است که نوک خط چشم نمدی سفت است میکاپ قیطریه و راحت روی پوست چشم حرکت نمی کند و این مورد باعث می […]