برچسب: مرکز کاشت ناخن کوی فراز

  • سالن زیبایی کوی فراز | 09999890774

    سالن زیبایی کوی فراز مشتریان، ارائه دهندگان خدمات و محیط‌زیست. مصاحبه – راهنما / ساختار یافته مصاحبه پرسشنامه تهیه و هدایت شد. در تعامل و اطلاعات بازیابی از پاسخ دهندگان. این یک الگو بود برای پاسخ دهندگانی که به آن‌ها پاسخ دادند سالن زیبایی در کوی فراز سوالاتی که ماهیت دقیق سالن را روشن می‌کرد، […]