برچسب: مرکز کاشت ناخن شهرک ابوذر

  • سالن زیبایی شهرک ابوذر | 09999890774

    سالن زیبایی شهرک ابوذر به اندازه کافی محصول مخلوط کنید تا بتوانید کل موهای خود را به کار ببرید. رنگ تازه را برای برنامه تا میانه طول و انتهای آن مخلوط نکنید. ۱ اعمال تنها به . فرآیند ۲۰ دقیقه. ۲ با استفاده از همان مخلوط، در طول نیمه میانی اعمال می‌شود و برای ۵ […]