برچسب: مرکز کاشت ناخن شهران

  • سالن زیبایی شهران | 09999890774

    سالن زیبایی شهران دست‌ها و دست‌ها ناخن‌ها با درخشندگی انتخابی خود پر می‌شوند و کامل می‌شوند. ناخن‌ها در یک میخ تغذیه و حمام خشک خیس می‌شوند و به داخل آن وارد می‌شوند. پس از آن بدن، دست‌ها و بازوها ماساژ داده می‌شوند. آرایش با کرم نرم و  که با میخ به دنبال آن می‌آمد و […]