برچسب: مرکز کاشت ناخن شاهین

  • سالن زیبایی شاهین | 09999890774

    سالن زیبایی شاهین حقایق: اجاره بهای ثابت ماهانه؛ سالون برای گرمایش، روشنایی، آب، و تدارکات، مو و طراح مو، پول جمع‌آوری‌شده را حفظ می‌کنند، و طراح مو ساعت‌های خود را تعیین می‌کند. کار کن. تعیین: پیمان‌کار مستقل حقایق: سبک مو مو به صورت درصد از رسیده‌ای ناخالص و دسته متخصصین سبک مو پرداخت می‌شود. مشتریان […]