برچسب: مرکز کاشت ناخن رسالت

  • سالن زیبایی رسالت | 09999890774

    سالن زیبایی رسالت مرکز چشم بین ۱ تا ۱۰ روز پس از جراحی برای یک قرار بعدی. بهبودی از پیشانی بلند چند هفته طول می‌کشد. احتمالا خواهی نخواهی داشت. کبودی و تورم. پیشانی شما ممکن است پانسمان شده یا پیچیده شده باشد تا به شما کمک کند سالن زیبایی این نشانه‌ها. می‌توانید کمپرس سرد را […]