برچسب: مرکز کاشت ناخن جیحون

  • سالن زیبایی جیحون | 09999890774

    سالن زیبایی جیحون بر روی شکل موها با توجه به مشخصات دوربین خود و به صورت خطی ترکیب کردن در مناطق هم پوشانی، جزئیات مو را محو خواهد کرد سالن زیبایی ممکن است باعث ایجاد سوراخ‌هایی به دلیل پوشش ناکافی تصاویر ورودی شود. سالن زیبایی در جیحون برای این منظور، ما یک الگوریتم تولید بافت […]