برچسب: مرکز کاشت ناخن بلوار تعاون

  • سالن زیبایی بلوار تعاون | 09999890774

    سالن زیبایی بلوار تعاون * همیشه هر شب آرایش را حذف کنید. هرگز با آرایش چشم کار نکنید. * هرگز مژه‌های خود را با یک سوزن، خلال دندانی یا نوک‌تیز دیگر جدا نکنید. سالن زیبایی اطلاعات ویژه برای لنزهای تماسی هنگام اعمال و حذف لنز تماس با لنز تماس باید دقت بیشتری داشته باشید. سالن […]