برچسب: مرکز تخصصی اپیلاسیون چیذر

  • سالن زیبایی چیذر | 09999890774

    سالن زیبایی چیذر | 09999890774

    سالن زیبایی چیذر چگونه یک گام اساسی را با قدم انتخاب کنید: انواع پایه: پایه مایع بنیاد در یک تکه چوب یا کرم پودر فشرده * برای انتخاب لحن این پایه، باید از نزدیک به آن نگاه کنید چهره‌اش درهم می‌رود. * یک لحن را بیشتر شبیه موارد زیر انتخاب کنید: سالن زیبایی در چیذر […]