برچسب: مرکز تخصصی اپیلاسیون پیامبر

  • سالن زیبایی پیامبر | 09999890774

    سالن زیبایی پیامبر بهترین راه برای ورود به بازار از طریق انتصاب یک نماینده محلی یا توزیع‌کننده است. بسیاری از هنگ‌کنگ توزیع کنندگان قراردادهایی با مدیران خارجی خود دارند سالن زیبایی تا ماکائو و سرزمین اصلی چین را شامل شوند. با این حال، تولید کننده آمریکایی باید از نماینده مشخص‌شده یا توزیع‌کننده در کارخانه پشتیبانی […]