برچسب: مرکز تخصصی اپیلاسیون ظفر

  • سالن زیبایی ظفر | 09999890774

    سالن زیبایی ظفر | 09999890774

    سالن زیبایی ظفر مصاحبه‌ها در یک اتاق خصوصی یا از طریق  ثبت خواهد شد، به طوری که دیگران علاوه بر محقق، محقق و مشاور دانش‌آموز نمی‌توانند صدای شما را بشنوند. تنها محقق خواهد دانست اسمت چیه. هر گونه جزئیاتی که در جریان یک مصاحبه به دست آمده‌است به این صورت تعمیم داده خواهد شد. سالن […]