برچسب: مرکز تخصصی اپیلاسیون احتشامیه

  • سالن زیبایی احتشامیه | 09999890774

    سالن زیبایی احتشامیه | 09999890774

    سالن زیبایی احتشامیه دو راه برای رسیدن به یک میخ مصنوعی با ساختن و یا به وسیله آن وجود دارد آرایش برجسته کردن منحنی c. استفاده از هر دو تکنیک، درست کردن میخ مصنوعی، عاقلانه نیست بیش از حد قوی است که می‌تواند به  طبیعی درآید: آماده کردن برای نیشگون گرفتن به طور کامل … […]