برچسب: مرکز اپیلاسیون مقدس اردبیلی

  • سالن زیبایی مقدس اردبیلی | 09999890774

    سالن زیبایی مقدس اردبیلی جلسه‌ای که جمعا در مجموع هشت تا دوازده جلسه داشت. یک درمان کل صورتش ۲۰ دقیقه طول کشید و پارامترهای زیر را داشت: ۱۰ مگاهرتز، به طور پیوسته در شدت سالن زیبایی سالن زیبایی در مقدس اردبیلی در طول درمان، تمام این صورت به صورت یکنواخت مورد بررسی قرار گرفت. درمان […]