برچسب: سالن زیبایی محدوده ستارخان

  • سالن زیبایی ستارخان | 09999890774

    سالن زیبایی ستارخان   می توانید قبل از انجام هر کاری از کانسیلر بزنید البته در نظر داشته باشید که استفاده می کنید باید یک یا دو درجه از کرم پودری که استفاده می کنید تیره تر باشد تا بتواند به قشنگی این حالت پف و یا تیرگی زیر چشم ها را برطرف کند کانسیلر […]