برچسب: سالن زیبایی محدوده امیر آباد

  • سالن زیبایی امیر آباد | 09999890774

    سالن زیبایی امیر آباد | 09999890774

    سالن زیبایی امیر آباد خلاصه واحد ۸: اعمال یک روش درمانی در بخش ۱ درباره روش انجام پدیکور، یاد گرفتید. آرایش اصول مشابه مانیکورهستند: پروژه یک تصویر حرفه‌ای، ارتباط برقرار کنید به طور موثر با مشتری در مورد اتمام مورد نظر موافق باشید سالن زیبایی در امیر آباد و پوست مشتری را ارزیابی کنید. و […]