برچسب: سالن اپیلاسیون هفت تیر

  • سالن زیبایی هفت تیر | 09999890774

    سالن زیبایی هفت تیر | 09999890774

    سالن زیبایی هفت تیر برای یک زن در مرحله ۵۰ قدم بزنید – قدم به قدم: آرایش یک پالت رنگ روشن و روشن آستر چشم پایه مایع روشن رنگ لبه‌ای مسی این نگاه از من الهام‌گرفته است. – فیفر. استفاده از پرایمر را روی پلک‌ها برای قبل از – دنبال سایه بگردند. یک تخته رنگ […]